Gedachte-Kracht Nieuwsbrief

De gratis Gedachte-Kracht-nieuwsbrief maximaal 4 keer per jaar uit via e-mail.

Als nieuwsbrieflezer krijg je toegang tot extra downloads op een speciale webpagina voor nieuwsbrieflezers. Daar vind je: de miniboekjes (Gedachten en Gevoel, Spelen met aandacht), vakantie-doe-boeken, A4 zelfprint-posters, audiobestanden van meditaties, familieplanner en meer verdiepingsmateriaal.

Interesse? Mail Nicole dan via gedachte-kracht@bewustzijninbedrijf.nl.